#114520

Samy
משתתף

לאריאל שלום רב וחג שמח 

לפי דעתי הצנועה אתה מאוד עדין 

אני לא היתי עונה על כל השאלות האלה דורש במפגיע לנתק את  הספקה ולטפל בהארקה קודם כל 

הרי זה סכנת חיים 

בברכה 

סמי רז