#114562

luz
משתתף

אורי שלום,

ענו לך בעדינות, ממש לא תקני!

גם 2 מעגלים בצינור אחד ועוברים באותן קופסאות, גם אפס והארקה משותפים לשני מעגלים, ואם 2 המעגלים מאותה פאזה גם יכול להיות זרם יתר במוליך האפס המשותף (כנראה שבמקרה הזה, של מנורה אחת בחדר, הבעייה לא תהיה זרם יתר. אבל במקרים אחרים מוליך אפס משותף בהחלט יגרום גם לזה).

המקובל כיום הוא להפריד בין מעגלי שקעים למעגלי מאור. (זה יותר נכון מכמה סיבות, למשל: הפסקת שווא של תאורה במקרה של מכשיר תקול, מיתוג ע”י שעון שבת ועוד).

אם מדובר בהחלפת מוליכים בבית ישן בתוך צנרת קיימת, ומגיע רק צינור אחד לכל חדר, פתרון פחות רצוי אך אפשרי הוא 2 מוליכים המוזנים מאותו מא”ז (אך לא לחבר אותם יחד בהדק של המא”ז), אחד מסומן כפאזה קבועה, והשני עובר דרך מגען/שעון ומסומן כפאזה ממותגת. כולל שילוט בקופסאות. בדומה לחיווט שהיה בעבר לגופי תאורה דו-תכליתיים.

בברכה