#114564

YUDA
משתתף

אין לי מה להוסיף, אני רק חושב שצריך יותר להדגיש את הסכנה שבמוליך אפס משותף (השיפוצניקים חושבים שזו רק דרישת תקן למען הסדר הטוב).

מוליך אפס משותף יכול להיות סכנה ממשית במקרים מצויים מאוד, ובפרט בדירות ישנות.

במקומות כאלו בדר”כ מערכת החשמל בקושי עונה על הצרכים, ויש לצפות שתיקוני החשמל בעתיד יבוצעו ע”י קבלן שיפוצים שיש לו חבר חשמלאי (או חבר חשמלאי רכב…).

גם אם כיום זה רק מנורה אחת בחדר, מחר כשיגלו שכשמפעילים מיזוג ומגהץ יחד המא”ז “קופץ”, יוציאו שקע למגהץ מהקו של המאור.

גם אם כיום המא”זים מפאזות שונות, מחר בגלל העמסה לא מאוזנת יעבירו את המא”ז של המאור חזרה לאותה פאזה של השקעים.