ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל ממסר פחת קופץ בכמה דירות בעת ובעונה אחת. מענה ל־ממסר פחת קופץ בכמה דירות בעת ובעונה אחת.

#114593

Ophir
משתתף

אודה לך מאד אם תוכל להרחיב. כי יש משהו שאני לא מבין: <br /><br />נניח שבדירה אחת, חובר מכשיר לא תקין שגורם לזליגת זרם לאדמה של אותה הדירה. ברור שהפחת בדירה זו יקפוץ. עם זאת, בדירה השכנה, לא מחובר כל מכשיר תקול באותו הזמן. איך יכול להיווצר בדירה השכנה הפרש בין הזרם הנכנס לפחת לבין הזרם היוצא? אין בדירה הזו זליגת חשמל לאדמה. אז למה שהפחת בדירה זו יקפוץ?<br /><br />תודה רבה