#114594

elad
משתתף

שלום רב,

  1. הנושא של הפסקת מכונה ע”י פיקוד ולא ניתוק גלווני של מוליכי הכח ע”י מפסק נפוצה מאוד בהמון מפעלים.
  2. הבעיה היותר מהותית הינה כאשר רק מפסק ראשי של לוח החלוקה ניתן לנעילה, ואילו כל מעגלי הכח אינם ניתנים להפסקה ונעילה באופן פרטני, דבר שלכאורה מבחינה חוקית עונה לדרישות, אך מעשית, לא רואה מצב שבו יפסיקו את לוח חלוקה על מנת לטפל במכונה מסוימת.

א. האם הפתרון של אפשרות נעילת המפסק הראשי תקנית, למרות שמעשית זה לא קורה בשטח תקינה?

ב. האם הפסקת הפיקוד שוות ערך להפסקה של מעגל הכח?

בתודה מראש