#114600

Samy
משתתף

 לויקטור ערב טוב 

גם אני נתקלתי לא פעם בתופעה זו 

וביקשתי מחחי לבצע ניתוק האיפוס ונענתי בשלילה כדי להפוך את המיתקן ל TT 

לכן אני מתייחס למתקן כTNC-S 

אשמח לקבל את חוות דעתו של אריאל 

בברכה 

סמי רז