#114602

difrentional
משתתף

שלום אלעד,

בתוך העגורן קיימים מגענים למעגל הכוח המנתקים את מעגל הכוח באמצעות הפיקוד.

לעניות דעתי קשה להשוות בין מגען פנימי המופעל על ידי פיקוד למפסק ידני שניתן לנעילה מבחינה בטיחותית שגם מותקן חיצוני ולאחר ניתוקו מאפשר למשל למדוד גם היעדר מתח לפני תחילת עבודה או ניתוק מהיר במידה ולחצן חירום כשל.