ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל שיטת התקנה כ''ד מופיעה בשתי הטבלאות מענה ל־שיטת התקנה כ''ד מופיעה בשתי הטבלאות

#114608

luz
משתתף

 ערב טוב,

ע”פ הסדר הכתוב שם.

מקרה א’ מתאים לשיטות 70.4, 90.4,

מקרה ב’ מתאים לשיטות 70.3, 90.3.

ההגיון פשוט – בטבלה 70.3 הזרם המירבי הוא יותר מאשר בטבלה 70.4, בגלל שהתעלה יותר גבוהה יש יותר אוורור.

בברכה