ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל שיטת התקנה כ''ד מופיעה בשתי הטבלאות מענה ל־שיטת התקנה כ''ד מופיעה בשתי הטבלאות

#114610

Samy
משתתף

 לגולן ערב טוב 

משהוא כנראה לא ביצע את עבודתו נאמנה 

כתוב VE קוטר כבל ובשרטוט זה קוטר חיצוני של הצינור 

אז פשוט הייתי הולך כפי שכתבתי קודם על המחמיר 

בברכה 

סמי רז