#114618

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

הקישור ששלחת מפנה לבקר החלפה.

לא מדובר כאן במפסק אלא בבקר שדואג להתנעת הגנרטור.

מערכת של מפסקים מחלפים או מגענים נדרשים בכל מקרה.

ממליץ על בקר של אמדר מתוצאת ישראל.

מערכת ההחלפה והארקות הגנרטור חייבים להבדק על ידי בודק של חברת החשמל.

ממליץ שתביא לפני כן בודק פרטי שיבדוק וינחה אותך לביצוע מושלם של מערכת ההחפה.