#114624

arielsegal
מנהל בפורום

 שלום,

שיטת ההגנה בפני חשמול נגזרת מהאופן בו מוגנים מתקני הצריכה ולא על פי שיטת הארקת שנאי הזינה.

במבנה שבו יש שנאי ואין לו הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים, נדרשת הארקת שיטת ובמיוחד הארקת גוף השנאי חיצוניות למבנה באמצעות אלקטרודות אופקיות.

מכאן הצרכנים המוזנים באותו מבנה וכן מבנים נוספים המוזנים מאותו שנאי מוגנים בשיטת TT ולולאת התקלה נסגרת דרך אדמה.

לא רצוי וגם לא חוקי להעביר הארקה מהאלקטרודה או מהחיבור אליה למבנים המוזנים מהשנאי.