#114632

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אם תא המניה נמצא במבנה הרחוק יותר מ-5 מטר מהשנאי, מבצעים איפוס במבנה.

אמנם קיימת דרישה שאיפוס יבוצע רק במבנה שיש לו הארקת יסוד והשוואת פוטנציאלים אבל לחברת החשמל יש כנראה כללים משלהם במקרים מסויימים.

כעקרון אתר חקלאי מוארק יכול להיות מוגן אך ורק בשיטת TT או TN-C-S ובנוסף נדרש מפסק מגן לזרם דלף של 0.5 אמפר לכל היותר לכל מתקן חקלאי.