#114650

victorcoh
משתתף

שלום לאריאל ולסמי.

עדיין נשארתי באי וודאות מפני שברגע שחיברו את האפס מתא המניה לפס הארקות שצמוד לתא לתא ואין פה”פ והשוואת פוטנציאליים הדבר אינו חוקי.

הבעיה בכך שמפס הארקות הזה מושכים הארקות לכל הגופים המתכתיים שנמצאים במתקן וגם מחוץ לחדר .

מדובר במבנים ישנים ללא הארקת יסוד שמקור הארקה שלהם מבוסס על צנרת המים.

אני חוזר ושואל מפני שחשוב לי לדעת איך להתיחס למקרים כאלה בעתיד.