#114666

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

איני יודע מהי הסיבה להגדרה זו אולי כדי להבדיל בין מתח נמוך למתח נמוך מאוד.

מאחר ומתח נמוך מאוד אינו רלוונטי לתקנה זו וגם לא מוזכר בה למעט בהגדרות, איני רואה חשיבות לערך שצויין בפרק ההגדרות.