ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל ממסר פחת קופץ בכמה דירות בעת ובעונה אחת. מענה ל־ממסר פחת קופץ בכמה דירות בעת ובעונה אחת.

#114671

YUDA
משתתף

אופיר, כל התשובות מתבססות על זליגה כלשהי להארקה בכל אחת מהדירות שבהן הפחת קופץ.

אלא שזליגה זו לא מספיקה להקפיץ את הפחת במצב רגיל.

בזמן התקלה אצל השכן משתנה המתח על נקודת הזליגה בדרך זו או אחרת כפי שהוסבר לעיל, ואז זרם הדלף עולה ל-30mA.