#114679

Mp1969
משתתף

אריאל שלום רב. 

בתקן 61439 אין אזכור או דרישה לסמן מוליכים בתוך הלוח. אבל בהסתמך על תקנה זו יש מהנדסים שדורשים סימון כל גיד מ 2 קצוותיו. 

כאשר קיים סימון בר קיימא על המהדק על הציוד עצמו ועל הפנלים ויש תוכנית לוח ברורה הדרישה הזו מיותרת במוליכי הכח ונשאר לסמן רק מוליכי פיקוד. מה חוות דעתך בנושא ?

תודה .