ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל ממסר פחת קופץ בכמה דירות בעת ובעונה אחת. מענה ל־ממסר פחת קופץ בכמה דירות בעת ובעונה אחת.

#114680

aron david
משתתף

אני כתבתי ערך הארקה גרוע ולא נתק באפס

כל מי שיש לו צבת מיליאמפר יודע שבכל דירה יש זליגה בין 3 ל20 מילי גם במצב נורמלי

וכל מי שיש לו בודק פחתים יודע שרוב הפחתים נופלים כבר ב 22 עד 24 מילי אמפר

וכשהמתח עולה באופן רגעי לשלוב אז בדירה שהזליגה בה היא יותר מ 14 מילי אמפר 

הזליגה בעת הקצר תעלה למעל 24 מילי והפחת יפול.

וזה עוד בלי לחשב הרבה נגדים שבעת עליית המתח התנגדותם יורדת באופן משמעותי.