#114695

ramzor75
משתתף

ערב טוב לכולם. 

כדאי להשתמש במגני ברק לצורך ניתוק מתקן במקרה עליית מתח מצד חחי,  לא קשורה לבגדים?

אם מדובר במתקן דירתי.

ואם כדאי, במקרה הזה, לחבר מגן ברקים אחרי פחת, כדי לאפשר ניתוק בטוח?