#114696

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן התקנה מגדירה את הזרם המרבי להגנה באמצעות מא”ז ומעליו שימוש במפסקים אוטומטיים (מפסקי תיבה יצוקה MCCB).

אני סבור שהשיקול הוא שמפסקים אוטומטיים תיבה יצוקה הם בעלי כושר ניתוק גבוה יותר איכות גבוהה יותר, עמידות טובה יותר בסביבה חקלאית וכן בטוחים יותר לשימוש במקרה של חיבור על קצר.

למרות שמערכות סולאריות משולבות במתקנים חקלאיים, איני סבור שיש להחיל עליהן את אותו דין מאחר ולא החקלאי יבצע חיבורים חוזרים במקרה של הפסקה.

בכל זאת רצוי להעדיף מפסקי תיבה יצוקה בשל הסיבות שרשמתי קודם.

אני די משוכנע שאם תפנה בשאלה זו לוועדת הפירושים תקבל תשובה שיש לנהוג באותה דרך גם במתקנים הסולאריים המותקנים במתקנים חקלאיים