#114700

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אני ממליץ על התקנת מגני ברקים במבנים הניזונים מרשת חשמל עלית או שהשנאים ורשת המתח הגבוה על עמודים.

ביתר המקרים ניתן להסתפק בהגנה בפני מתחי יתר (ללא הגנה בפני ברקים)

במקרה זה המתקן מוגן מפני מתחי יתר שמקורם בברקים (עצמת המתח נמוכה יותר מאשר במתקנים המוזנים מרשת עלית), מיתוגים ועוד. 

לאור התעצמות תופעת הברקים בארץ וריבויים חשוב לנקוט בפעולות מונעות.