#114701

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

רצוי מאוד לבצע בדיקות רציפות טבעת הגישור, בדיקות רציפות טבעת הגישור ופס השוואת הפוטנציאלים, רציפות טבעת הגישור לכלונסאות ובדיקת התנגדות ביחס למסת האדמה.

פרטים לגבי ביצוע הבדיקות תוכל למצא בלשונית מאמרים.

רצוי לזמנן בודק חשמל שיבצע בדיקות אלה כדי שיוכל להנחות את הבונים עוד לפני שהיציקות הושלמו.