ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הבנת פרטי תאונות התחשמלות וקשת חשמלית מענה ל־הבנת פרטי תאונות התחשמלות וקשת חשמלית

#114715

nimrod21
משתתף

איך אתה יודע שדווקא מהתחשמלות? לא חסר אנשים שעובדים בגובה צמוד לקצה של גג ולא קשורים כמו שצריך או לא קשורים בכלל, אנשים שעובדים על סולם גבוה בצורה לא בטיחותית ועוד.