#114716

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

כשמקור זינה נמצא בתוך המבנה אותו הוא משרת שיטת ההגנה בפני חשמול של כל המתקן שחולק את אותם יסודות היא TN-S.

במבנה קיימת הארקת שיטה יחידה (או איפוס יחיד).

לא קיימים איפוסים נוספים