#114719

Samy
משתתף

לאריאל ערב טוב וחג שמח 

תודה רבה על תשובתך המהירה 

פשוט לא היה מובן לי אך מתכנן תכנן מערכת החלפה ללא 2 חיגורים 

ולכן העליתי את השאלה 

בברכה 

סמי רז