#114724

victorcoh
משתתף

 שלום.

כך זה אמור להיות .

אסור להוציא מולכי הארקה מתחום הפוטניאל של התא.

בעבר ח.חשמל התיחסה לתא כעמוד ברשת.

מה שהיה נהוג לחבר את מוליך ה , n לאדמה.