#114742
arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

מצב מומלץ יותר הינו התקנה של מפסק אוטומטי במעלה הזרם (בלוח המזין) ומפסק (התקן מיתוג ללא הגנות).

כשמתקינים 2 מא”זים בטור הזרם הכולל שניתן לצרוך במתקן שווה לזרם הנקוב של המפסק האוטומטי הקטן יותר 

בכל מקרה בין מא”זים של 80A ו- 63A אין סלקטיביות למצב קצר.