#114745

Samy
משתתף

ליוסי ולאריאל שלום 

ברור שצריך שני שולבים 

שאלתי האם אני יכול להתיחס לשולב המותקן בבקר החלפה כשולב כפי שכתב MP1969

בבקשה אני צריך תשובה כדי  למסור מתקן 

בברכה 

סמי רז