#114755

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

  1. איני רואה מגבלה אם הגנרטור והבמה מותקנים על משאית. בעיקרון האורך המרבי של סך כל המעגלים יחד המחוברים לגנרטור אסור שיעלה על 250 מטר.
  2. כמובן שיש לחבר את גוף המשאית לפס המגן כדי לזהות מגע של מוליך בגוף המשאית.
  3. רצוי להגדיר 2 רמות  50kohm התרעה ו- 23kohm הפסקה.