#114773

luz
משתתף

הבהרה לשאלה-

ראיתי שבוחרים פס השוואה בדומה לפס ההארקות בלוח (חצי משטח החתך של פסי הצבירה של הפאזות).

בחוק החשמל כתוב: “החתך המזערי של מוליך הארקה, המותקן כולו עם יתר מוליכי המעגל כך שביכולתו לבוא במגע איתם כגון בהתקנה בצינור משותף או בתעלה סגורה, יהיה בהתאמה לחתך מוליכי המופעים, כדלקמן…”

ע”פ מה שאני מבין, פס השוואת הפוטנציאלים והמוליך המחבר בין פה”פים של מבנים בשיטה TN-S צריכים רק להתאים לזרם הקצר הצפוי ולמשך הזמן הצפוי עד לניתוק (ע”פ הנוסחה של K^2S^2>=I^2t), ולא צריך להיות חצי משטח חתך הפאזה.

אשמח לדעת אם אני צודק, והאם ישנם כללי אצבע לבחירה.

בתודה ומועדים לשמחה