#114778

Meirs70
משתתף

שלום,

בהמשך לתשובתו של אריאל בתקנה 28 בפרק התקנת לוחות כתוב שכל האביזרים בלוח חייבים להיות שייכים לדירת המגורים מתוך כך אפשר להבין שכל המעגלים היוצאים מהאביזרים חייבים להיות שייכים לדירה.

מאיר