#114779

amishalev
משתתף

היי מאיר, 

אנע מכיר את התקנה הזו וזה שהיא מופיעה בפרק של לוחות חשמל ולא בפרק של מעגלים סופיים, מרמז לדעתי על הכיוון שלא יותקנו בלוח אחד מעגלים נוספים מדירות אחרות. 

בפועל, מוציאים מלוחות דירתיים מעגלים לתאורות חוץ, להטענת רכבים בחניונים וכו’…. הדבר דורש שילוט מתאים ועוד כל מיני עמידה בתקנות של התקנה וכו’. 

שאלתי כאן את מלומדיי בשביל לדעת אם אני מוציא מלוח דירתי ( שנמצא מחוץ לדירה) מעגל נוסף לתאורת המדרגות בקומה, האם זה יעבור על תקנה שאיני מכיר.

חג שמח ושבת שלום 🌷