#114781

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

אכן שטח החתך המזערי של פה”פ הוא 160 ממ”ר על פי רוב 4×40).

כאשר שטחי החתך של הכבלים המתחוברים לפס גדול מ- 160 ממ”ר או כשנדרש חוזק מכני בשל חיבור כבלים רבים, יש להתקין פס השוות פוטנציאלים בשטח חתך גדול בהתאם.

אני מסכים עם לוי (luz) ששטח חתך פס השוואת פוטנציאלים צריך להתאים לזרם הקצר הצפוי דרכו בכפוף לכללים שרשמתי למעלה.