#114783

luz
משתתף

תודה אריאל

כמובן שלכבלים גדולים לא נבחר בשטח חתך של 160 ממ”ר… אלא במידות וחוזק מכני המתאימות לנעלי הכבל המחוברים, בנוסף לעמידה בזרם הקצר הצפוי. (ובמקרה שלי, שהפה”פ משמש כמה לוחות, ע”פ זרם קצר צפוי בלוח אחד). רק רציתי לוודא שאין צורך בחצי משטח החתך של הפאזה.

לגבי מוליך המחבר בין פה”פים של מבנים בשיטת TN-S, אני מבין שגם הוא ייבחר לפי אותו כלל. כי אינו מותקן יחד עם מוליכי הפאזות.

תודה וחג שמח