#114792

arielsegal
מנהל בפורום

שלום,

ניתן להשתמש בגוף התאורה הנ”ל גם באחיזה ביד בתנאי וההזנה אליו היא במתח נמוך מאוד.

מקור הזינה והספק צריכים להיות מחוץ לגוף התאורה.

הספק חייב לאפשר הפרדה מוחלטת בין המתח המזין ליציאה.

ככלל אין סיבה שלא להשתמש בגוף תאורה נטען ופועל במתח נמוך מאוד במקום להשתמש בגוף מטלטל הכולל כבל זינה