#114796

TUVIAKOREN
משתתף

שלום אריאל בבדיקה של הארקה  בדירות בבניין שלנו התברר כי הארקה לא תקינה (בניין 3 קומות  ו 6 דירות) על מנת לתקן זאת חשבנו לשים מוט הארקה לחברו לצנרת מים ראשית המגיעה לבניין בנוסף חשבנו במקום לחבר  כל דירה וקו הארקה שלה לקו המים  לבצע פס הארקות ולחבר את הארכות הדירות לפס כאשר הקו המחבר בין הצנרת הראשית לפס הארקות יהיה 50 מ”מ  חיפשנו ולא מצאנו את הארקת היסוד של הבניין וכנראה שאין הבניין משנת 1979 האם זה מותר?  

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 1 שבוע, 2 ימים ע"י  TUVIAKOREN.