#114801

arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

למקור יחיד מתקינים משגוח יחיד.

לא ניתן להתקין משגוח נפרד לכל מעגל וכן לא ניתן להתקין יותר ממשגוח בודד למקור זינה אחד.

בצרכנים חד םפאזיים ממליץ על שימוש בשנאים חד פאזיים.