#114811

luz
משתתף

אריאל שלום,

אם ההגנות אלקטרוניות –

אין לי איך לבדוק מהו זרם הקצר המזערי, אם אני בודק עפ”י המקרה הגרוע ביותר: ניתוק ע”י פונקציית הגנה S בכוונון זרם מירבי 10xIn=6300A וכוונון זמן מירבי 0.5s, מוליך 35 ממ”ר מספיק להארקה הראשית ללוח.

האם הבנתי נכון? כמובן שבסוף אבחר שטח חתך גדול יותר, אבל חשוב לדעת מהו הדין ומהו “לפנים משורת הדין”.

בתודה