ראשי פורומים פורום שאלות ותשובות בנושאי חשמל הבנת פרטי תאונות התחשמלות וקשת חשמלית מענה ל־הבנת פרטי תאונות התחשמלות וקשת חשמלית

#114814

shai231
משתתף

אני מאוד רוצה לדעת לגבי כל תאונת חשמל שקורה,אני נחשף להרבה שריפות בלוחות חשמל גדולים ואף אחד אף פעם לא עושה תחקיר.. בכל אתר שאני נמצא גם אני יודע שפעם בשנה עושים חיזוק ברגים וסריקה תרמוגרפית ועדיין הדברים האלו קורים ואף אחד לא יודע איך!