#114815

arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

במתקן קבוע (נייח), יש לחבר את פס המגן (חיבור יחיד) לפס השוואת פוטנציאלים של המבנה, כדי להשוות פוטנציאלים וכדי שהמשגוח יוכל לזהות פגיעה בבידוד וזליגה כלפי המבנה.