#114817

arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

עליך לחשב על פי הזרם שבו נפסק המפסק באמצעות פונקציה S ואת הזמן המרבי של פונצית L עבור זרם זה.

לדוגמה מעגל שמוגן על ידי מפסק אוטומטי שנפסק בזרם של – 10In לאחר פרק זמן של  36 שניות.