#114821

MOSH
משתתף

תודה רבה אריאל.

אז אם הבנתי נכון:

מכיוון שכל הגופים המתכתיים במבנה מאופס מחוברים לפה”פ, לכן אין סכנה כלפי המבנה המאופס עצמו, בעת נתק מוליך הPEN, שהרי הפוטנציאל יהא אחיד בכל המתקן (כפוטנציאל פה”פ).

אם כן (בתאוריה), אילו יהא פה”פ גם במבנה TT שבתחום השפעה של המבנה המאופס (לו יחוברו כל השירותים המתכתיים וכו’), אז לכאורה כבר לא תהיה סכנה.

אני צודק? אם כן, האם החוק מתיר זאת?