#114822

Mp1969
משתתף

סמי 

ערב טוב אני מניח שרק תשובה אחת תניח את דעתך.

יש בקר שעבר אישור מכון תקנים .ועומד בדרישות מחמירות של תקן. 

ויש מגע עזר לפעמים המגע הוא אביזר המורכב בחזית המגען ולפעמים בצד. 

איכות הרכבת מגע העזר תלויה בנסיון החווט.

מגע עזר מגיע גם n.o. וגם n.c.  אז יש גם הסתברות לחיווט לא תקין. 

אם לא השתכנעת תוסיף מגע עזר ויהיה לך 3 רמות אבטחה .

בהצלחה .