#114835

arielsegal
מנהל בפורום

הפרד מגן

שיטת הפרד מגן דורשת מקורות זינה לא מוארקים כגון: סוללה, מצבר, גנרטור, שנאי או ממיר.
כאשר משתמשים בשנאי, הוא חייב להיות מסוג מבדל.
שנאי מיטלטל חייב להיות בעל בידוד כפול או מוגבר (מסוג II).

מאחר ומתח מקור הזינה “צף” לא יתכן חשמול, בעת מגע ישיר או בלתי ישיר (מגע בלתי ישיר הינו מגע אדם בגוף מתכתי בעת שאחד ממוליכי הזנה נוגע בו) במוליך או גוף מחושמל.
שיטה זו שימושית בעיקר להזנת מכשירים בחדרי אמבטיה, לחיבור צרכנים לגנרטור או ממיר ממתח ישר לחילופין ברכב.

כדי ששיטה זו תמלא את יעודה:
א. אין להתקין הארקת שיטה (בשנאי המזין).
ב. אין להתקין הארקת הגנה (בצרכן המוזן).
ג. אין להזין יותר ממכשיר אחד בו זמנית.