#114836

luz
משתתף

אריאל שלום,

מצטער אך לא ירדתי לסוף דעתך-

כתבת שלשם בחירת מוליך הארקה, כאשר זרם הקצר המזערי אינו ידוע בשלב התכנון, יש לחשב ע”פ הזמן המירבי לניתוק ע”י פונקציה L   (בנוסף להלם החום המירבי ע”פ נתוני המפסק).

מניח שהתכוונת לפונקציה S?

כי כוונון ההגנות חייב להתאים לכך שזרם הקצר המזערי ינותק ע”י המנגנון המיידי, ולא יאוחר מ 5 שניות.

ולכן אני מבין שהמוליך צריך לעמוד באנרגיית המעבר הגדולה ביותר שיכולה להתפתח במקרה הגרוע בהתאם להגנות המיידיות.

אם נחשב מוליך הארקה ע”פ אנרגיית המעבר שמאפשרת פונקצייה L, מניח שנקבל שטח חתך זהה לפאזה.. הלא כן?

 

בתודה מראש על ההסבר והסבלנות.