#114844
luz
משתתף

תודה על ההשקעה אריאל,

הסברת מעולה אך עדיין לא הבנתי מדוע לחשב כך, הרי אסור המצב שזרם תקלה ייפסק בזמן כזה.

הרי הופעת זרם הקצר/זרם התקלה המזערי במקרה של חשמול חייבת להפסק בעזרת פונקצייה מיידית, וכך צריך לכוונן את ההגנות. כך שבכל חשמול זרם התקלה יגיע לערך של ניתוק מיידי, ולכל המאוחר std במפסקים אלו. ועל פי מה שלמדתי ממך אנחנו לוקחים בחשבון גם 10% נוספים כמקדם בטחון בכוונון.

אם כן איני מבין מדוע לא נסתמך על כך בחישוב אנרגיית המעבר הצפויה. מדוע שזרם תקלה יוכל להימשך זמן כזה. לכן הנחתי שהחישוב צריך להיות ע”פ המקרה הגרוע ביותר אך בפונקציות הניתוק המיידיות.

תודה על הסבלנות, וכמו שאמרו חכמינו “לא הביישן למד ולא הקפדן מלמד”. ☺☺☺