#114852

Samy
משתתף

לMP שלום רב 

כל מה שאני רוצה הוא להיות בטוח שהתקן הנל עומד בדרישות 

נניח שאני מקבל את תשובתך בקשר לבקר הנ’ל עם חיגור חשמלי 

השאלה הנשאלת היא 

האם כל הבקרים הם בעלי חיגור חשמלי 

אם לא אך נבטיח שחשמלאי לא הכי מיומן יחליף בקר ובקר זה ללא חיגור , 

לרוב חשמלאים מחליפים חלקים ללא התעמקות בהגנות המותקנות 

 

אריאל אני ממתין לתגובתך 

כי השבוע ניתקלתי שוב בתופעה הזו ובדקתי האם לאותו בקר יש חיגור פנימי 

אישרתי את הלוח והמלצתי לחשמלאי להוסיף חיגור חשמלי עם מגעי עזר 

בברכה 

סמי רז