#114853

arielsegal
מנהל בפורום

שלום.

כבודק אני אמור להתייחס למעגל הכוח לא לבקר.

לפיכך גם אני דורש חיגור חשמלי וחיגור מכאני לכל מערכת העברה ולא מסתפק בהתניות של הבקר.