#114862

aron david
משתתף
  1. לא. כי בידוד 70 מעלות ברוב שיטות ההתקנה לא מתאים לזרם 22 אמפר. וחוץ מזה בדירת מגורים למוליך 70 מעלות אסור מא”ז גדול מ- 16 אמפר ואתה צריך מא”ז 25 אמפר.
  2. אסור בדירה להזין צרכנים חד פאזיים ממעגל תלת פאזי!
  3. הזרם במוליך האפס שווה ל: 13.5 בזווית 0 + 22.5 בזווית 120. (=19.6 אמפר)
  4. כל המולטי צריך להיות מוזן מאותו מעגל.
  5. תוך תקופה תשרף לך נקודת האפס בפאקט. ועלול להיות נזק משמעותי למזגנים. (אמנם לרוב המזגנים החדשים היום יש הגנות די טובות למקרים אלו. אבל לא כדאי להסתמך על זה).
  6. דרך פס האפסים שהוא בעצם נקודת הכוכב של הבית שלך זרמים מפאזה אחת חוזרים דרך השניה.
  7. למעשה הייתי ממליץ לך להפוך את הקו התלת פאזי לחד פאזי. ואיתו להזין את המזגן הקטן.  ולהוסיף בנפרד להזנת המולטי כבל ירוק 3 פעם 4 מ”מ עם מא”ז 25C להזנת המולטי.