#114879

aron david
משתתף

כפי שכתבת “לא הכי תקני”

וכשאריאל יענה הוא יכריז על יום זעם בשטחים על רעיונות כאלו.

שאלות כאלה צריך לשאול בפורמים אחרים ולא אצל אריאל. 😀