#114881

elhanan
משתתף

גיל חינוך חובה מוגדר בארץ מגיל 3 ועד גיל 18. על פי התקנות ישנה חובת התקנת בתי תקע בגובה מזערי של 1 מטרים. בנוסף, על בתי התקע להיות מוגנים (תריסי מגן פנימיים או מכסה). אין צורך בבתי תקע מוגנים כאשר הם מותקנים בגובה העולה על 1.8 מטרים.

לא מכיר את תקני המעבדות אך לא מוזכרות בתקנות החשמל תקנות מיוחדות למעבדות. יתכן ובשל העובדה שהן מבוקרות (כניסה ושימוש בציוד) התירו להתקין בתי תקע בגובה נמוך יותר (אולי זה עונה לשאלת ההיגיון שאתה מחפש).

לא רואה כל כך דרך מוצא להגבלות הללו..

  • התגובה הזו עודכנה לפני לפני 1 חודש, 1 שבוע ע"י  elhanan.